ΑΡΧΙΚΗ


"Ο κόσμος της τέχνης δεν είναι αυτός της αθανασίας, αλλά αυτός της μεταμόρφωσης."
André Malraux,1901-1976

    Η τέχνη, οποιαδήποτε μορφής, είναι το συναισθηματικό αντίτιμο της σκέψης, όπου ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί το μέσο έκφρασης που διαθέτει, προκειμένου να αναπτύξει όχι μόνο μια εικόνα ή μια ιδέα, αλλά και ένα αίσθημα από δικής του οπτικής. Στην τέχνη του μετάλλου, που είναι μια από τις πιο ευπροσάρμοστες τέχνες, η οπτική αυτή είναι ακόμα πιο έντονη, δεδομένου ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι μετάλλων και ακόμα περισσότεροι τρόποι να δημιουργήσει κάποιος με αυτούς.
  Από την εφηβική ηλικία ξεκινάει η ενασχόληση του καλλιτέχνη με την τέχνη του μετάλλου η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η σκληρότητα, η ευκαμψία και η χρωματική ποικιλία που μπορεί να αποδώσει το μέταλλο, είναι τα βασικά στοιχεία που βοηθούν τον καλλιτέχνη να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο.Τα μέταλλα στα χέρια του μεταμορφώνονται σε χρηστικά αντικείμενά με εικαστική δύναμη και αυτονομία και αποκτούν ψυχή και συναίσθημα. Η έννοια του χειροποίητου βρίσκει στις δημιουργίες του την πλήρη της δικαίωση: τα έργα του έχουν τη μοναδικότητα των χεριών που τα “πλάθουν”.